Archive for 2011. október

Benyovszky Móric

Benyovszky Móric

2011. szeptember 30.
Benyovszky Móric születésének és halálának évfordulója idén először került a kiemelt nemzeti évfordulók sorába. A XVIII. század egyik legismertebb magyar utazójára, a földrajzi felfedezőre, a katonára emlékeztünk születésének 265. és halálának 225. évfordulóján. A Benyovszky Emléknapot a Benyovszky Móric emlékére alakult Magyar-Madagaszkári Társaság szervezte, szakmai partnerek voltak: Országos Széchényi Könyvtár, Magyar Országos Levéltár, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Földrajzi Múzeum, Magyar Földrajzi Társaság, Magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Kossuth Klub, Kossuth Kiadó, Magyar-Afrikai Társaság. A tudományos eseményen részt vettek a budapesti Lengyel Intézet, a Szlovák Kulturális Intézet és a Francia Intézet vezetői. Kiemelt médiapartnerek voltak: The Explorer és a BBC History. A 2011. szeptemberi számaikban kiemelten foglalkoztak a témával.
Az eseményt megnyitotta, a Külügyminisztérium nevében, Dr. Hóvári János, a globális ügyekért felelős helyettes államtitkár.
A budapesti Benyovszky Emléktársaság helyezte el a neves magyar utazó egykori állomáshelyén, Maroantsetrában az első magyar emlékszobrot, valamint egy háromnyelvű táblát Antananarivóban, Madagaszkár fővárosának Benyovszkyról elnevezett utcájában. Kezdeményezésükre és támogatásukkal jelent meg 2004-ben Benyovszky madagaszkári naplója, a Protocolle Du Régiment des Volontaire de Benyowszky az OSZK és a Kossuth Kiadó gondozásában francia, angol és magyar nyelven.
Az eseményre 2011. szeptember 30án 9.30 órai kezdettel került sor a Budavári Palotában található Országos Széchényi Könyvtár dísztermében, jelentős számú érdeklődő jelenlétében.
Országos Széchényi Könyvtár, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Országos Levéltár, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Magyar Földrajzi Múzeum, Magyar Földrajzi Társaság, Kossuth Klub, Kossuth Kiadó Magyar-Afrika Társaság, Magyar-Madagaszkári Társaság

Köszönjük a szíves hozzájárulást a megemlékezéshez a Benyovszky-család, az emlékét ápoló Benyovszky Móric Társaság, az eseményt szervező rangos nemzeti intézmények és a nemzeti emlékezet nevében. Ez utóbbi ugyan jelképes, de mindenképpen hasznos, különös tekintettel arra az értékteremtésre, amelyhez a konferencia és az azt megelőző esti rendezvény keretében a Szlovák Intézetben hozzájárult.

A tudományos ülés programja és előadói:

8. 30 órától a résztvevők és a meghívottak érkezése
9. 35 – a konferencia megnyitása, a vendégek bemutatása és köszöntése
Dr. Hóvári János, a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma helyettes államtitkárának megnyitója
Dr. Sajó Andrea, a házigazda Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatójának köszöntője
Prof. Dr. Voigt Vilmos: Benyovszky jegyzőkönyvének 2004-es kiadása után
Dr. Csáky Imre honvéd alezredes, címertörténész, a magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa: Benyovszky grófi címere
Dr. Lugosi Győző egyetemi docens, a Kossuth Klub elnöke, az Eszmélet felelős szerkesztője, az ELTE BTK Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék munkatársa: A Benyovszky életút fehér foltjai
Dr. Szádeczky-Kardoss Irma ny. kultuszminiszteri főtanácsadó, az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára, a történelemzudományok kanddidátusa, jogtörténész: A Benyovszky-életrajz egyes adatainak jogi és jogtörténeti értelmezése
Dr. Rákóczi István egyetemi docens, a Lisszaboni Új Egyetem Tengerentúli Történelmi Kutatások központja kutatója: Benyovszky és a rabszolgakereskedelem
Ľubomír Bosák, Patrik Kýška Verbó városának küldöttei : Benyovszky Móric Verbón
Benyovszky Móricné: családi dokumentumok és emlékek
Dr. Radnóti Klára, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa: Benyovszky Móric emléke a Magyar Nemzeti Múzeumban
Reisz T. Csaba címzetes főigazgató, a magyar Orszáágos Levéltár oktatási és közművelődési főosztályának a vezetője: Benyovszky dokumentumok az Országos levéltárban
Arkadiusz Bernas, a Lengyel Intézet igazgatójának előadása: Benyovszky a lengyel irodalomban
Dr. Czigány István alezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Kutató osztályának a vezetője: Benyovszky Móric, mint katona
Couzy Julien, Francia Intézet igazgató helyettesének előadása Benyovszkyról
Cséke Zsolt geográfus, rendező-operatőr: Benyovszky emléke Madagaszkáron

A Szervező Bizottság kiemelt köszönetét fejezi ki valamennyi résztvevőnek a színvonalas előadásért. Ennek anyagát folyamatosan kívánja a honlap közzétenni.

Az eseményt üdvözölte Szentiványi Gábor, a stockholmi magyar nagyövet és Jeszenszky Géza, az oslói nagykövet urak is.
Jeszenszky Géza úr üzenetéből:
„Tisztelt Elnök Úr! Innen, Osloból kívánok sok sikert az emlékülés rendezőinek és résztvevőinek. Örvendetes, hogy a szervezésben a Szlovák Intézet is részt vesz. Ez jó példa arra, hogy közös Kárpát-medencei történelmünk hőseit és neves személyiségeit nem kell, sőt nem szabad nemzeti hovatartozási viták tárgyává tenni. A XIX. század előtt a történelmi ország, Hungaria lakóira egy közös, territoriális jellegű patriotizmus volt jellemző. Ezt ma nem kizárólag a modern magyar, szlovák, román stb. nemzethez tartozásként kell értelmezni. Ahogy a Zrínyiekre ma teljes joggal büszkék mind a magyarok, mind a horvátok, Benyovszky is legyen közös hőse több nemzetnek, beleértve Madagaszkár népét.
Szívélyes köszöntéssel: Jeszenszky Géza”

Az előadók mellett a Benyovszky Móric Kiemelkedő Nemzeti Évforduló Szervező Bizottsága külön köszönetét fejezi ki értékalkotó és értékteremtő hozzájárulásukért: Hóvári Jánosnak, a Külügyminisztérium globális ügyekért felelős helyettes államtitkárának, Sajó Andreának, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójának, Randniasolo Richard tiszteletbeli madagaszkári konzul úrnak, Lévai Anikó jószolgálati nagykövetnek, Jana Tomkovának, a budapesti Szlovák Intézet igazgatójának, Csorba Lászlónak, a Nemzeti Múzeum főigazgatójának, Hermann Róbertnek, a Magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos igazgatóhelyettesének, Mikó Zsuzsannának, a Magyar Országos Levéltár főigazgató-helyettesének, Kocsis Andrásnak, a Kossuth Kiadó vezérigazgatójának, Kubassek Jánosnak, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatójának, Michalkó Gábornak, a Magyar Földrajzi Társaság főtitkárának, Palkó Zsoltnak, a The Explorer csoport elnökének, Elter Tamásnak, a The Explorer főszerkesztőjének, Papp Gábornak, a BBC History főszerkesztőjének, Petre Gyöngyinek, a Tiara Csoport vezetőjének, a Balogh Sándornak, az Afrika Magyar Egyesület elnökének, a Polis Olasz-Magyar Nemzetközi Kulturális Egyesület vezetőjének.

A 2011. évi Benyovszky Tudományos Emlékülést megelőző este, szeptember 29-én a budapesti Szlovák Intézet műsoros ünnepséget és fogadást rendezett Benyovszky Móric emlékére. A rendezvényen jelentős számú érdeklődő mellett Jana Tomkova igazgatónő köszöntötte a Szlovák Köztársaság nagykövetét, Peter Weiss urat és feleségét, valamint Jozef Adamovicot, a Vivát Benyovszky című, 1975-ben bemutatott csehszlovák-magyar koprodukciós televíziós film főszereplőjét, valamint Bozidara Turzonovová (Afanázia) és Medgyes Mária (Mária Terézia) művészeket. A jó hangulatú beszélgetést a film néhány epizódjával színesítették. Az eseményen részt vett Randniasolo Richard, a madagaszkári tiszteletbeli konzul, Lévai Anikó jószolgálati nagykövet, valamint az egykori film magyar szereplőinek hozzátartozói, többek között Juhász Jácint családja is. Az ünnepségen felszólaltak és átadták üdvözletüket Benyovszky ismert szülőhelyének, Verbónak a küldöttei: Lubomir Bosák és Patryk Kyska. A család nevében Benyovszky Móricné szólt a közönséghez. Az estet a Benyovszky Társaság elnöke, G. Németh György vezette.

Mecenatúra > Madagaszkári Jótékonysági Projekt (2009-2010)
Vivát Benyovszky!

Avagy mi a közös a Kikötők című könnyűzenei slágerben és Benyovszky Móricban? Talán soha nem is gondolná a kedves olvasó, hogy Nagy Tibor zeneszerző ezt a számot, Szekeres Adrienn és Gáspár Laci tolmácsolásában, Benyovszky Móric tiszteletére írta.

És hogy miért is ír zenét a nagy magyar utazó tiszteletére, azt megtudhattuk G. Németh Györgytől, a Magyar-Madagaszkári Baráti Társaság elnökétől.

A társaság 2002-ben alakult Benyovszky Móric emlékére. Az egykori világjárót egyébként több nemzet is saját szülöttjének tekinti.

Benyovszky Móric 1741. szeptember 20-án született a Nyitra megyei Verbón (ma Szlovákia, ezért is tekintik a szlovákok is magukénak a nagy utazót). Egészen fiatalon katonai pályára lépett, apja halálakor Mária Terézia megfosztotta birtokától. Ezután a lengyelek oldalán harcolt az oroszok ellen, 1769-ben megsebesülve, Szibériába száműzték.

Élete kalandos úton folytatódik tovább, feltérképezi Kamcsatkát, jár Amerikában, Angliában, Franciaországban, és végül expedíciót vezet Madagaszkárra. Ott tisztázatlan körülmények között hal meg, állítólag egy eltévedt francia ágyúgolyó öli meg.

Nos, biztosan akad még számos homályos pont a nagy magyar világutazó életrajzában, de annyi bizonyos, hogy a Benyovszky emlékére alakult társaság elszántan őrzi ennek a kivételes egyéniségnek az emlékét.

A 2003-ban Madagaszkárra indított expedíció célja az volt, hogy méltó emléket állítsanak a világutazónak. Kalandos úton jutottak a szigetre és még kalandosabb úton arra a helyre, ahol Benyovszky annak idején partra szállt. Itthonról vitték az erre az alkalomra készült szobrot, és a helyiek külön engedélyével állították fel a dzsungelben.

Sikerült hivatalosan elismertetni az expedíciót, hiszen ezt a lelkes csapatot annak idején Madagaszkár miniszterelnöke is fogadta. A már említett művet az expedíció zenéjének szerezte a szerző.

G. Németh György elnök előadásában az ember napokig tudná hallgatni akár Benyovszky történetét, akár társaságuk misszióját vagy a Madagaszkáron történteket. Hiába, megerősödni látszik az a nézet, miszerint, ha az ember hisz valamiben és ezért tesz is, akkor követőkre akad, s egyszer csak azon veszi észre magát, hogy álmokat valósít meg. Jó ügy, jó szolgálat, érdemes kitartani és elszántan menni a magunk útján! Tiszteletre méltó, hogy egy lelkes csapat milyen jó szolgálatot tehet, akár nemzetközi szinten is!

A társaság központja a budapesti Benyovszky Móric utca azon háza (8. szám), amelynek kertjében felépült a Benyovszky-emlékkert, és amelyben áll az a (szabadság)szobor, melynek a másolatát azon a helyen állították fel, ahol egykor Benyovszky tevékenykedett és vélhetően meg is halt.

Tiszteletbeli elnök a Benyovszky család egyenes ágú leszármazottja, id. Benyovszky Móric. Társelnökük a Madagaszkáron élő, osztrák állampolgár Éva Szinnai, aki az expedíció előkészítésében kiemelkedő szerepet játszott. A társaság célja, hogy Madagaszkáron, Magyarországon, valamint a szlovákok, a lengyelek, a franciák, az olaszok, az oroszok, az amerikaiak körében is ápolják Benyovszky Móric emlékét. Megjelentették egykori naplóját nemcsak magyarul, de franciául és angolul is.

A kalandos sorsú gróf-királynak nemrég szobrot avattak a Zala megyei Rigyácon. A kis falu egykor a Benyovszky család birtoka volt.

A Kikötők című számról még annyit, az expedíció ideje alatt a madagaszkáriak újrahangszerelték, és a szerzemény hetekig vezette az ottani slágerlistát. Ugye, ezt senki nem gondolta volna?

Petre Gyöngyi

MEGHÍVÓ

A Benyovszky Tudmányos Üléshez kapcsolódva a Budapesti Szlovák Intézet, a Benyovszky Móric Kiemelkedő Nemzeti Évfordulót Szervező Bizottság és a Benyovszky Móric Társaság tisztelettel meghívja a XVIII. század nagy utazója, földrajzi felfedezője, Benyovzky Móric születésének 265. és halálának 225. évfordulója alkalmából tartandó Tudományos Emlékülésre és az azt megelőző

FOGADÁSRA ÉS SATÓTÁJÉKOZTATÓRA 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN, 19 ÓRÁRA
A SZLOVÁK INTÉZET SZÍNHÁZTERMÉBE: VIII. RÁKÓCZI ÚT 15.

Az esemény díszvendége az 1975-ben bemutatott nagy sikerű Vivát Benyovszky! című csehszlovák- magyar kooprodukciós film címszereplője, Jozef Adamovic, valamint több szereplője és alkotója.

Üdvözlettel:
Jana Tomková igazgató, Budapesti Szlovák Intézet
G. Németh György elnök, Benyovszky Móric Társaság

——————————————————————————–