Archive for 2012. július

Benyovszky Móric anyakönyvezveEz az az anyakönyvi adat, amelyre Benyovszky 1746-os születését alapítják. Evvel terelték el a Révayak Benyovszky Móric születési körülményeiről Jókay és más szerzők figyelmét is.

Csakhogy ennek a Benyovszky gyereknek a nevében   – a mi Benyovszkynk keresztnevei közül –   csupán egy szerepel. S bár ez éppen a Móric    – amely lehetővé tette az 1746-os születés valószínűsítését, sőt “bizonyítását”-,   mégsem tekinthető Benyovszky 1746. évi születése bizonyítékának. Nemcsak azért, mert a név-sor többi tagja nem egyezik a a mi Benyovszkynk további keresztneveivel, de azért sem, mert itt a nevek sorában megjelenik a másik amerikás testvér, Ferenc   – pontosabban Franciscus Seraph. /Seraphicus/ –   neve is, amely a madagaszkári Benyovszky nevei közül ugyancsak hiányzik.
Ez a névismétlés Benyovszky Sámuel és Révay Róza gyerekeinél rendszeres jelenség, … csak éppen a mi Benyovszkynkra nem illik. Azt, hogy Ő a Móric-Ágost (és Lajos) neveket viselte, a Maczunda-féle bizonyítványon és egyéb saját adatain kívül egyrészt a lányai születési anyakönyvi adatai, másrészt a két fiú-unokájának keresztnevei dokumentálják.( Ezeket az adatokat az előadás-anyag honlapra került írásbeli változatában részletesen közöltem, és némelyiküket Merényi-Metzger írása is dokumentálva közli.) Jeleztem, hogy egyéb bizonyítéki adataim is vannak   – még a titokzatos Aladár név használatra is -,   ezeket azonban a következő évfordulóra tartogatom. Az eddig előtárt adatok közül az 1760-ban írt levél kézírása, akár minden további bizonyítás nélkül is mindennél határozottabban “bizonyítja”, hogy Benyovszky nem lehetett mindössze 14 éves suhanc amikor azt írta, s ami ebből az 1746-os fiktív születési dátumból következnék.