Magyar-Madagaszkári Baráti Társaság

Magyarországon 2002 októberében – az értékes hagyományápolás szándékával – jött létre a Magyar- Madagaszkári Emléktársaság Benyovszky Móric emlékére. A szakmai-tudományos igényû kör az egykori világutazó, több nemzet hôse és Madagaszkár egykori kormányzója, Benyovszky Móric emlékének fenntartására, korabeli felfedezéseinek, értékteremtô útjának feldolgozására vállalkozik a XXI. század korszerû eszközeinek a felhasználásával.

Az 1746-ben az egykori Magyarország területén, Verbón született felfedezô neve ismert Európában, tevékenységérôl azonban keveset tudnak. Többek között ô volt az elsô európai, aki áthajózott a Csendes óceán északi részén, hét évvel megelôzve az angol Cook kapitányt és 16 évvel a franciák expedícióját. Felfedezéseivel, tengeri teljesítményével mindmáig az egyik legnagyobb magyar hajósnak számít, katonaként részt vett a lengyel-orosz háborúban, kiemelkedô haditetteiért a lengyelek nemzeti hôsnek tekintik, maguk a franciák, akikkel vívott csatában meghalt 1786-ban Madagaszkáron, történelmi személyiségként tartják számon, halálának 100. évfordulóján obeliszket is emeltek az emlékére.

A Társaság központja a Budapesti Benyovszky Móric utca azon háza (8. szám), amelynek kertjében felépült a Benyovszky Emlékkert, és amelyben áll az a (szabadság-) szobor, mely
a nagyszerû magyar férfiú emlékét hirdeti, és melynek a másolatát a februári expedíció fogja átadni madagaszkári kormánynak, és felállítani azon a helyen, ahol egykor Benyovszky tevékenykedett és vélhetôen meghalt.

A Magyar-Madagaszkári Társaság alapító tagjai ismert magyar értelmiségiek: Cséke Zsolt filmrendezô, Gáspár János geográfus, Elek Anita szobrász, dr. Rendi László orvos, dr. Nagy Tibor ügyvéd, Zorán Sztevanovity elôadómûvész, dr. Magyar György ügyvéd (fôtitkár), Stella Gábor grafikus (alelnök), G. Németh György újságíró (elnök), Ráday Mihály mûvészettörténész, Turczi István író, Borbás Balázs gasztronómus,

Tiszteletbeli elnökünk a Benyovszky-család egyeneságú leszármazottja, id. Benyovszky Móric. Társelnökünk a Madagaszkáron élô, osztrák állampolgár Éva Szinnai, aki az expedíció elôkészítésében kiemelkedô szerepet játszott. Célunk, hogy Madagaszkáron, Magyarországon, valamint a szlovákok, a lengyelek, a franciák, az olaszok, az oroszok, az amerikaiak körében is ápoljuk Benyovszky Móric emlékét.