Benyovszky_konf_kép_címerNEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS BENYOVSZKY KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS
Kilenc órakor kezdődik és nyílik az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében. Meghívott előadók: magyar, lengyel, szlovák, cseh, francia, amerikai és madagaszkári kutatók, tudósok, szakemberek. A konferencia tudományos elnöke: Prof. Dr. Voigt Vilmos, tudományos kurátora: Dr. Szádeczky-Kardoss Irma. A rendezvényen részt vesznek az Emlékbizottság kulturális intézményeinek vezetői, többek között a Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár, a Nemzeti Levéltár, az Országos Hadtörténeti Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Földrajzi Múzeum és más intézmények vezető képviselői, jeles kutatók, történészek.  A belépés nyilvános, de regisztrációhoz kötött. Információ,regisztráció: gngy@gngy.eu

.A4_elolap2

BENYOVSZKY EMLÉKEST
18 órakor, a Pesti Vigadóban.
Meghívottak: a Benyovszky Emlékév díszvendégei, a Benyovszky Emlékbizottság tagjai, a tudományos konferencia előadói, a diplomáciai testületek kultúrával foglalkozó vezetői, valamint a hazai közélet képviselői. .

A programban irodalmi műsor Jókai Mór Benyovszkyról szóló műveiből, valamint szlovák és lengyel szemelvények mellett először kerül bemutatásra a legújabb magyar zenés színpadi műből, a Benyovszky musicalból részlet.  A Nagy-Tibor – Pozsgai Zsolt – Bradányi Iván szerzők új művének teljes körű bemutatásra 2017 tavaszán kerül sor a Pesti Magyar Színházban, majd a szomszédos országok magyar nyelvű teátrumaiban.

 

A rendezvény magyar nemzeti történelmi hagyományok ápolása mellett a V4 országok összefogását is erősíti, a kiváló történelmi személyiség, Benyovszky Móric országokat, földrészeket átívelő történelmi példáján keresztül.

 

Szabó Nóra - madagaszkári fotó 5.
Madagaszkár szigetén, egy gyors és váratlan hajótámadás következtében, máig sem pontosan tisztázott körülmények között, 1786. május 23-án (vagy 24-án) vesztette életét a magyar történelem egyik legkalandosabb életű egyénisége, 
egyik leghíresebb magyar világutazó, az indiai-óceáni sziget első európai uralkodója. A mindössze 45 évet élt, Európa-szerte ismert, tisztelt, helyenként vitatott, és sokak által csodált életművét a XVIII. századi történelem említésre méltó részének tekintik. Magukénak tartják a szlovákok, nemzeti hősként tekintenek rá a lengyelek, a francia uralkodóház jegyzett vállalkozójának számított, Oroszországban egykori kiáltványát és sakkmegoldásait megőrizték. A mai szóhasználattal világfinak számított Benyovszky Móric – magyar volt. Ezt a tudományos kutatások és saját feljegyzései alapján is kétséget kizáróan mondhatjuk. Emlékének ápolására 2003-ban társaság alakult Magyarországon, az idei esztendőben pedig, miután nemcsak a halálának éve kapcsán, hanem a születésének is jubileumi, 275. évfordulójára is emlékezhetünk, emlékbizottság alakult nemzeti kulturális intézmények, tudósok, emlékápolók részvételével.                  

 Benyovszky portré - Dárday Péter alkotása Ki is volt ez a rendkívül érdekes egyéniség, akinek életében adatott meg, hogy grófi kinevezéssel Mária Terézia királynő elismerte dicső tetteit, aki négy fölrészen hagyott nyomot az utókornak, akiről a magyar irodalom kiválósága, Jókai Mór a keresztnevét kapta, majd négy nagyszerű kötetben tette közzé magyarul az életművét? Akit Madagaszkár királyaként jegyez az utókor, amennyiből annyi mindenképpen hitelesnek tekinthető, hogy az afrikai sziget egymással is forrongó törzseit megbékélésre bírta, és az európai civilizációt egy szélesebb körű gazdasági fejlődés megalapozásaként elindította.
Személyében példamutató katona, kiváló hajós, felfedező földrajzi leíró, sanyarú sorban tartott fogoly, sikeresen lázadó felkelő, aki éppoly élvezte a XV. Lajos francia király bizalmát, mint az amerikai Franklin Benjamin rokonszenvét. Lengyelországtól Kamcsatkán át Japán, Formoza (ma Tajvan), számos Csendes óceáni-település, az amerikai földrész és  az Indiai-óceán nagy szigete Madagaszkár ténykedéseinek legismertebb helyszínei.  Korának egyik legmerészebb és legeredetibb alakja hét évvel megelőzte az angol James Cook-ot észak-csendes óceáni utazásaival, valamint a franciákat is. Korát jóval megelőző tervei a  tengeri szállításokra, a külkereskedelemre, a belső víziút-rendszer kiépítésére, mind említésre méltó értékeit erősítik.

Madagaszkár szigetén megismertette az ottaniakkal a civilizált világ előnyeit. Meggyógyította a betegeket, ételt osztott az éhezőknek és kibékítette az egymással viaskodó törzseket, ami abban az időben a gyarmattartóktól legkevésbé elvárható viselkedésnek számított. Nem csoda, hogy egy idő után kormányzójukká, közkeletű megfogalmazásban, királyukká választották. Maga mindig büszkén szólt a magyarságáról, a haza és a szabadság szeretete számára az élete értelmét jelentette.

Magyar-Madagaszkári Társaság

Magyar-Madagaszkári Társaság

Magyarországon a korábbi évszázadokban ritkán került említésre a neve és a története. Egészen a 2011. évig, amikor a kormány – történettudósok javaslatára – a kiemelt évfordulók sorába emelte. Ennek jegyében kerülhet sor 2016-ban, születésének a 275., és halálának a 230. évfordulóján megemlékezésere a világ különböző részein, de elsősorban Magyarországon. Emlékének ápolására emlékbizottság alakult neves közéleti személyiségek részvételével, a világ számos országában – elsősorban magyarok lakta területeken – civil közreműködők pártfogásával, a budapesti Benyovszky Társaság koordinálásával idézik fel egykori alakját és tevékenységét. Szeptember 24-én nemzetközi kiállítás és tudományos konferencia lesz az Országos Széchényi Könyvtárban. A tervek szerint felállításra kerül a szobra is, és szerveződik az új magyar musical színpadra állítása (a Jókai-regény nyomán készült mű zeneszerzője: Nagy Tibor; a szövegkönyv írója: Pozsgay Zsolt; szövegíró: Bradányi Iván). A tudományos programok vezetője Dr. Voigt Vilmos professzor,. a   2004-ben kiadott kiemelkedő tudományos értékű műnek a főszerkesztője (Protocolle du Regiment des Volontaire de Benyowszky Crée en 1772), tudományos kurátora dr. Szádeczky-Kardoss Irma jogtörténész.

A Benyovszky Móric életéhez kötődő események jelentős közérdeklődésre tarthatnak számot és köthetőek más tudományos, kulturális és ismeretterjesztő eseményekhez országszerte és a határainkon túl is..

Kiadja: Benyovszky Móric Emlékév 2016., Benyovszky Társaság. Információ: G. Németh György elnök; www.benyovszky.hu

Benyovszky Emlékév (11) (1)
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Benyovszky Emlékbizottság alakult

Gróf Benyovszky Móricnak, a XVIII. század nagy magyar utazójának, hajósának, földrajzi útleírójának, felfedezőjének, katonájának a munkásságához kapcsolódóan 2015. november 12-én Benyovszky Emlékbizottság alakult, feladatai közt a kiemelt nemzeti évfordulók közé tartozó jövő évi megemlékezések szervezése is. A bizottságba kulturális, tudományos, oktatási intézményi vezetőket és közéleti személyiségeket kértek fel, Benyovszky tisztelőit, akik méltó módon tudnak hozzájárulni az emlékév eseményeihez.

Az Emlékbizottság tagjai: Dr. Hoppál Péter államtitkár, EMMI, Kultúráért Felelős Államtitkárság; Íjgyártó István államtitkár, Külgazdasági és Külügyminisztérium; Dr. Csorba László, a Nemzeti Múzeum főigazgatója; E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója; Hammerstein Judit, a Balassi Intézet főigazgatója; Juhász Judit, a Nemzeti Alapítvány elnöke, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke, a Művészeti Akadémia szóvivője; Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó elnök-vezérigazgatója; Dr. Kovács Vilmos, az Országos Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka; Dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója; Lőrinczy György, a Budapesti Operettszínház főigazgatója; Dr. Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója; Dr. Monok István, a Magyar Tudományos Akadémia, KIK főigazgatója; Nagyné Varga Melinda, Budapest Főváros főpolgármesterének megbízottja, a Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály vezetője; Dr. Tüske László, az OSZK főigazgatója; Dr. Szádeczky-Kardoss Irma jogtörténész, Benyovszky kutató; Prof. Dr. Voigt Vilmos folklorista, Benyovszky kutató; Benyovszky Móric, Benyovszky Móricné (Budapest), Benyovszky Pál (USA) – leszármazottak, Randrianasolo Lalarison Richard, Madagaszkár tiszteletbeli magyarországi konzulja. Társelnökök: Szőcs Géza miniszterelnöki főtanácsadó, kormánybiztos, a Magyar PEN Club elnöke; G. Németh György c. egyetemi docens, a budapesti Benyovszky Móric Társaság elnöke.

A tervek szerint 2016-ban többek közt nemzetközi konferenciát fognak szervezni, valamint kiállítást az Országos Széchényi Könyvtárban, felállításra kerül Benyovszky szobra a Magyar Földrajzi Múzeumban és előkészítik egy emlékbélyeg kiadását. Szerveződik egy új magyar musicalszínpadra állítása is (a Jókai-regény nyomán készült mű zeneszerzője: Nagy Tibor; a szövegkönyv írója: Pozsgay Zsolt; szövegíró: Bradányi Iván). A tudományos programok vezetője Dr. Voigt Vilmos professzor, a legutóbbi Benyovszky-konferencia vezető előadója, a 2004-ben kiadott kiemelkedő tudományos értékű műnek a főszerkesztője (Protocolle du Regiment des Volontaire de Benyowszky Crée en 1772).
A Benyovszky Móric életéhez kötődő események jelentős közérdeklődésre tarthatnak számot és köthetőek majd más tudományos, kulturális és ismeretterjesztő eseményekhez országszerte.
Kiadja: Benyovszky Móric Emlékév 2016. Emlékbizottság. Információ: G. Németh György társelnök (gngy@gngy.eu)