Szabó Nóra - madagaszkári fotó 5.
Madagaszkár szigetén, egy gyors és váratlan hajótámadás következtében, máig sem pontosan tisztázott körülmények között, 1786. május 23-án (vagy 24-án) vesztette életét a magyar történelem egyik legkalandosabb életű egyénisége, 
egyik leghíresebb magyar világutazó, az indiai-óceáni sziget első európai uralkodója. A mindössze 45 évet élt, Európa-szerte ismert, tisztelt, helyenként vitatott, és sokak által csodált életművét a XVIII. századi történelem említésre méltó részének tekintik. Magukénak tartják a szlovákok, nemzeti hősként tekintenek rá a lengyelek, a francia uralkodóház jegyzett vállalkozójának számított, Oroszországban egykori kiáltványát és sakkmegoldásait megőrizték. A mai szóhasználattal világfinak számított Benyovszky Móric – magyar volt. Ezt a tudományos kutatások és saját feljegyzései alapján is kétséget kizáróan mondhatjuk. Emlékének ápolására 2003-ban társaság alakult Magyarországon, az idei esztendőben pedig, miután nemcsak a halálának éve kapcsán, hanem a születésének is jubileumi, 275. évfordulójára is emlékezhetünk, emlékbizottság alakult nemzeti kulturális intézmények, tudósok, emlékápolók részvételével.                  

 Benyovszky portré - Dárday Péter alkotása Ki is volt ez a rendkívül érdekes egyéniség, akinek életében adatott meg, hogy grófi kinevezéssel Mária Terézia királynő elismerte dicső tetteit, aki négy fölrészen hagyott nyomot az utókornak, akiről a magyar irodalom kiválósága, Jókai Mór a keresztnevét kapta, majd négy nagyszerű kötetben tette közzé magyarul az életművét? Akit Madagaszkár királyaként jegyez az utókor, amennyiből annyi mindenképpen hitelesnek tekinthető, hogy az afrikai sziget egymással is forrongó törzseit megbékélésre bírta, és az európai civilizációt egy szélesebb körű gazdasági fejlődés megalapozásaként elindította.
Személyében példamutató katona, kiváló hajós, felfedező földrajzi leíró, sanyarú sorban tartott fogoly, sikeresen lázadó felkelő, aki éppoly élvezte a XV. Lajos francia király bizalmát, mint az amerikai Franklin Benjamin rokonszenvét. Lengyelországtól Kamcsatkán át Japán, Formoza (ma Tajvan), számos Csendes óceáni-település, az amerikai földrész és  az Indiai-óceán nagy szigete Madagaszkár ténykedéseinek legismertebb helyszínei.  Korának egyik legmerészebb és legeredetibb alakja hét évvel megelőzte az angol James Cook-ot észak-csendes óceáni utazásaival, valamint a franciákat is. Korát jóval megelőző tervei a  tengeri szállításokra, a külkereskedelemre, a belső víziút-rendszer kiépítésére, mind említésre méltó értékeit erősítik.

Madagaszkár szigetén megismertette az ottaniakkal a civilizált világ előnyeit. Meggyógyította a betegeket, ételt osztott az éhezőknek és kibékítette az egymással viaskodó törzseket, ami abban az időben a gyarmattartóktól legkevésbé elvárható viselkedésnek számított. Nem csoda, hogy egy idő után kormányzójukká, közkeletű megfogalmazásban, királyukká választották. Maga mindig büszkén szólt a magyarságáról, a haza és a szabadság szeretete számára az élete értelmét jelentette.

Magyar-Madagaszkári Társaság

Magyar-Madagaszkári Társaság

Magyarországon a korábbi évszázadokban ritkán került említésre a neve és a története. Egészen a 2011. évig, amikor a kormány – történettudósok javaslatára – a kiemelt évfordulók sorába emelte. Ennek jegyében kerülhet sor 2016-ban, születésének a 275., és halálának a 230. évfordulóján megemlékezésere a világ különböző részein, de elsősorban Magyarországon. Emlékének ápolására emlékbizottság alakult neves közéleti személyiségek részvételével, a világ számos országában – elsősorban magyarok lakta területeken – civil közreműködők pártfogásával, a budapesti Benyovszky Társaság koordinálásával idézik fel egykori alakját és tevékenységét. Szeptember 24-én nemzetközi kiállítás és tudományos konferencia lesz az Országos Széchényi Könyvtárban. A tervek szerint felállításra kerül a szobra is, és szerveződik az új magyar musical színpadra állítása (a Jókai-regény nyomán készült mű zeneszerzője: Nagy Tibor; a szövegkönyv írója: Pozsgay Zsolt; szövegíró: Bradányi Iván). A tudományos programok vezetője Dr. Voigt Vilmos professzor,. a   2004-ben kiadott kiemelkedő tudományos értékű műnek a főszerkesztője (Protocolle du Regiment des Volontaire de Benyowszky Crée en 1772), tudományos kurátora dr. Szádeczky-Kardoss Irma jogtörténész.

A Benyovszky Móric életéhez kötődő események jelentős közérdeklődésre tarthatnak számot és köthetőek más tudományos, kulturális és ismeretterjesztő eseményekhez országszerte és a határainkon túl is..

Kiadja: Benyovszky Móric Emlékév 2016., Benyovszky Társaság. Információ: G. Németh György elnök; www.benyovszky.hu

Benyovszky Emlékév (11) (1)
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Benyovszky Emlékbizottság alakult

Gróf Benyovszky Móricnak, a XVIII. század nagy magyar utazójának, hajósának, földrajzi útleírójának, felfedezőjének, katonájának a munkásságához kapcsolódóan 2015. november 12-én Benyovszky Emlékbizottság alakult, feladatai közt a kiemelt nemzeti évfordulók közé tartozó jövő évi megemlékezések szervezése is. A bizottságba kulturális, tudományos, oktatási intézményi vezetőket és közéleti személyiségeket kértek fel, Benyovszky tisztelőit, akik méltó módon tudnak hozzájárulni az emlékév eseményeihez.

Az Emlékbizottság tagjai: Dr. Hoppál Péter államtitkár, EMMI, Kultúráért Felelős Államtitkárság; Íjgyártó István államtitkár, Külgazdasági és Külügyminisztérium; Dr. Csorba László, a Nemzeti Múzeum főigazgatója; E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója; Hammerstein Judit, a Balassi Intézet főigazgatója; Juhász Judit, a Nemzeti Alapítvány elnöke, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke, a Művészeti Akadémia szóvivője; Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó elnök-vezérigazgatója; Dr. Kovács Vilmos, az Országos Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka; Dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója; Lőrinczy György, a Budapesti Operettszínház főigazgatója; Dr. Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója; Dr. Monok István, a Magyar Tudományos Akadémia, KIK főigazgatója; Nagyné Varga Melinda, Budapest Főváros főpolgármesterének megbízottja, a Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály vezetője; Dr. Tüske László, az OSZK főigazgatója; Dr. Szádeczky-Kardoss Irma jogtörténész, Benyovszky kutató; Prof. Dr. Voigt Vilmos folklorista, Benyovszky kutató; Benyovszky Móric, Benyovszky Móricné (Budapest), Benyovszky Pál (USA) – leszármazottak, Randrianasolo Lalarison Richard, Madagaszkár tiszteletbeli magyarországi konzulja. Társelnökök: Szőcs Géza miniszterelnöki főtanácsadó, kormánybiztos, a Magyar PEN Club elnöke; G. Németh György c. egyetemi docens, a budapesti Benyovszky Móric Társaság elnöke.

A tervek szerint 2016-ban többek közt nemzetközi konferenciát fognak szervezni, valamint kiállítást az Országos Széchényi Könyvtárban, felállításra kerül Benyovszky szobra a Magyar Földrajzi Múzeumban és előkészítik egy emlékbélyeg kiadását. Szerveződik egy új magyar musicalszínpadra állítása is (a Jókai-regény nyomán készült mű zeneszerzője: Nagy Tibor; a szövegkönyv írója: Pozsgay Zsolt; szövegíró: Bradányi Iván). A tudományos programok vezetője Dr. Voigt Vilmos professzor, a legutóbbi Benyovszky-konferencia vezető előadója, a 2004-ben kiadott kiemelkedő tudományos értékű műnek a főszerkesztője (Protocolle du Regiment des Volontaire de Benyowszky Crée en 1772).
A Benyovszky Móric életéhez kötődő események jelentős közérdeklődésre tarthatnak számot és köthetőek majd más tudományos, kulturális és ismeretterjesztő eseményekhez országszerte.
Kiadja: Benyovszky Móric Emlékév 2016. Emlékbizottság. Információ: G. Németh György társelnök (gngy@gngy.eu)

Társaságunk ajánlásával

Néhány hónapja alakult és már megkezdte tevékenységét Magyarországon az Irány Madagaszkár csapata, amely Madagaszkár, mint turisztikai desztináció képviseletét látja el Magyarországon és utazásokat szervez a szigetországba. Céljuk, hogy minél több honfitársunk fedezhesse fel ezt a különleges országot. Somogyi Orsi képviseletvezető több szállal is kötődik a gyönyörű Indiai-óceáni szigethez. Férje malgas (madagaszkári), ő maga is közel három évet élt, dolgozott Madagaszkáron. Vele beszélgettünk, az érdeklődők tájékoztatására.Madagaszkári fotó 1. Somogyi orsi

 

Kérdés: Madagaszkárt még nem fedezték fel maguknak a mai magyar utazók. Pedig az első európai, aki híressé tette a világ negyedik legnagyobb szigetét, magyar volt. Benyovszky Móric XVIII. századi kalandozásai igazán kedvet hozhatnának ehhez. Ön is így gondolja?
Igen, így van: bár a magyarok pozitív képeket csatolnak Madagaszkárhoz és nevét említve szinte mindenkinek eszébe jut Benyovszky gróf, aki e messzi szigetországot hazánkkal összeköti, ennek ellenére Magyarországról turistaként kevesen keresik fel a szigetet. Az a benyomásom, hogy paradicsomi, szépséges helynek tartják, de mégsem gondolnak rá turisztikai úticélként. Valószínűleg azért, mert itthon egyelőre kevesen tudják, hogy Madagaszkár a legnépszerűbb egzotikus desztinációkkal vetekedő gyönyörű természeti és kulturális látványosságokat nyújt, ugyanazon az áron.
Tudtuk-e például, hogy a madagaszkári állatvilág és növényvilág 80%-a endemikus, azaz a világon egyedül itt találjuk meg, sehol máshol? Vagy hogy a több szavazáson is a világ egyik legszebb szigetének választott Nosy Be szigete is itt található? A mozifilmből jól ismert lemúrok, más néven makik is csak Madagaszkáron őshonosak, és a világ legkisebb és legnagyobb kaméleonja is e szigeten él. A növényvilág nem kevesebb, mint 6000 fajt számlál, összesen 930 orchidea faj található a szigeten, emellett az ország a világ legnagyobb vaníliatermesztője. A világ harmadik legnagyobb korallzátonya Madagaszkár nyugati partjainál terül el, a világ egyik legfontosabb hosszúszárnyú bálna-megfigyelő helye a Madagaszkárhoz tartozó, a keleti partnál fekvő gyönyörű Sainte-Marie szigete. És még sorolhatnám…Szeretnénk, hogy tevékenységünknek köszönhetően minél több ember ismerje meg Madagaszkár különleges turisztikai vonzerejét és látványosságait, és egyre többen gondoljanak az országra esetleges úticélként…

Kérdés: Mindezek ellenére, vagy talán éppen ezért, Ön és csapata reményt keltő vállalkozásba fogott. Megismertetni a magyarokat Madagaszkárral. Esetleg Benyovszky nyomában?Madagaszkári fotó 4. Somogyi Orsi
Igen, Benyovszky fontos láncszem a történetben. Én mindig úgy éreztem, mintha nekünk, magyaroknak valahogy ”családi” kapcsolódásunk lenne ehhez a távoli országhoz, neki köszönhetően. Benyovszky színes, szimpatikus egyénisége, kalandos élete, humánus cselekedetei ráadásul összecsengenek fejünkben a Madagaszkárról alkotott képpel – és ráadásul ez a kép szinte teljesen hiteles, mert Madagaszkár is ilyen: színes, sokrétű, kalandokkal és legendákkal teli, szeretnivaló, és az állandó mosoly és nevetés hazája. A szolidaritás, a humánus hozzáállás pedig elkerülhetetlenül utazásunk részéve válik: látva a helyi lakosság alacsony életszínvonalát, szegénységüket és problémáikat, valamint az ennek ellenére örök mosolyt és pozitív hozzáállásukat, újjáértékeljük a saját életünket és felébred bennünk a segíteni vágyás, mint ahogy Benyovszkyban is lehetett…
Ezt megerősítették azok a magyar turisták is, akiket eddig kiutaztattunk, és akik élményeik hatására utazásuk után továbbra is valamilyen kapcsolatban szeretnének maradni Madagaszkárral – akár itthonról, Magyarországról is. Bízunk benne, hogy tevékenységünknek, valamint a „szájról-szájra” hatásnak köszönhetően idővel egyre több magyarnak lesz ilyen személyes kapcsolata az országgal és fedezhetik fel ezt az egyedülálló világot, „Benyovszky után szabadon”.

Kérdés: Kockázat veszélyek? Akárcsak Benyovszky korában?
Benyovszky korához képest azért ma már sokkal jobb a helyzet…  Madagaszkárra például nincs kötelező védőoltás, de ha kalandos, sokat túrázós útra megyünk, illetve akár nomád körülmények között is tervezünk tartózkodni, akkor ajánlott a hepatitisz A,B, a tetanusz, diftéria és tífusz védőoltások beadatása. A Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpont meg tudja adni a szükséges információkat. Előfordulhat még malária (évszaktól és régiótól függően), ezért érdemes megfontolni malária gyógyszer szedését az utazásunk idejére.
A személyes biztonságot illetően néhány alapvető szabályt kell betartani, a malgas emberek ugyanis alapvetően nagyon vendégszeretőek és barátságosak. ….Az is igaz azonban, hogy nem mindenkinek való desztináció. Aki a modern világunkban megszokott színvonalat, gyorsaságot és kényelmet szeretné fenntartani, és nem szeretne semmilyen téren lemondani erről, nekik valószínűleg nem ez lesz az ideális úti célja. Aki a hatalmas all inclusive üdülő resortok nyújtotta nyaralást kedveli a napernyőkkel borított tengerparttal, bevásárló utcákkal és éttermek sokaságával, ő sem Madagaszkáron fogja megtalálni a számítását – de ha mégis ide akar jönni, akkor nagyon körültekintően kell megválasztani azt a néhány luxus-szállodát, amely ehhez egyáltalán valamennyire hasonló szolgáltatásokat nyújt…
Ezekre fel kell készülni az út előtt, hogy ha megtörténik, ne érjen váratlanul és a megfelelő rugalmassággal tudjuk kezelni. Végig tartsuk az eszünkben, hogy a mosolyok, a napsütés, a gyönyörű tengerpartok és varázslatos természet ellenére egy nagyon szegény országban járunk – ha megértéssel, empátiával és nem az itthoni elvárásokkal viszonyulunk a helyiekhez és a körülményekhez, akkor csodálatos útban lesz részünk.
Kérdés: Az Ön következő utazása Madagaszkárra?
Valószínűleg jövő évben utazunk, hogy bemutassuk a tavaly, már Magyarországon született kislányunkat a malgas nagyszüleinek, nagybátyjainak, nagynénjeinek és unokatestvéreinek

„A munka legyen hivatás.” – SOMOGYI ORSI:
madagaszkári fotó 2. Somogyi Orsi
“Számomra nagyon fontos, hogy a munkám egyben hivatásom is legyen – így tudok örömmel dolgozni, kreatívan eredményeket elérni, és ezáltal érzem teljesnek az életemet. Hogy ez megvalósuljon, sokszor kellett hoznom merész döntéseket, felvállalnom nehézségeket, és mindvégig hinnem abban, hogy a helyes, a saját utamon járok. Boldog vagyok, mert mindez megérte és meghozta a gyümölcsét; ma gyerekkori álmom (a turizmus)és felnőttkori szerelmem (Madagaszkár)a munkám és hivatásom.
Munkahelyek: Budapest, Irány Madagaszkár – képviseletvezető Madagaszkár, Hotel Solidaire Mangily*** – szállodaigazgató Budapest, Magyar Turizmus Zrt. – rendezvényszervező és utazásszervező (külföldi újságírók, utazási irodák magyarországi tanulmányútjai), Madagaszkár, WWF – önkéntes ökoturizmusban, Budapest, Liberty Incentives&Congresses utazási iroda – incentive utak szervezője, francia és angol piacon, Korzika, Ajaccio, Hotel Eden Roc**** – recepciós és felszolgáló Diploma: Budapesti Gazdasági Főiskola, Idegenforgalmi szak.

‘ Your Incoming Tour Operator ‘

Representative in Hungary
(36) 30 824 9821
orsisomogyi.mail@gmail.com
www.jacaranda.fr ; https://www.facebook.com/iranymadagaszkar