2002 októberében – az értékes hagyományápolás szándékával – jött létre a Magyar- Madagaszkári Emléktársaság – Benyovszky Móric emlékére társadalmi egyesület. A szakmai-tudományos igényû kör az egykori világutazó, több nemzet hôse és Madagaszkár egykori kormányzója, Benyovszky Móric emlékének fenntartására, korabeli felfedezéseinek, értékteremtô útjának feldolgozására vállalkozott a XXI. század korszerû eszközeinek a felhasználásával.

Az 1741-ben az egykori Magyarország területén, Verbón született Benyovszky Móric (sok keresztneve volt még) ismert volt már a saját korában is Európában és más földrészeken. Többek között ô volt az elsô európai, aki áthajózott a Csendes óceán északi részén, hét évvel megelôzve az angol Cook kapitányt és 16 évvel a franciák expedícióját. Felfedezéseivel, tengeri teljesítményével mindmáig az egyik legnagyobb magyar hajósnak számít, katonaként részt vett számos ütközetben, többek között a lengyel-orosz háborúban, kiemelkedô haditetteiért a lengyelek nemzeti hôsnek tekintik, meghalt 1786-ban Madagaszkáron. A franciák is tisztelt személyiségként tartják számon, halálának 100. évfordulóján obeliszket is emeltek az emlékére Madagaszkáron. (Részletesebb életrajza a www.benyovszky.hu honlapon olvasható).

A Társaság megalakult a 1089. Benyovszky Móric u. 8. sz. alatt, majd a székhelye és a kis múzeum a a Benyovszky Móric. u. 10. számú házba költözött. Itt állították fel Elek Anita Benyovszky szobrát, amelyet a Társaság kölcsönadott a Fővárosi Állat -és Növénykertnek, jelenleg a Madagaszkár Ház bejáratánál tekinthető meg. Másolatát a Társaság kis delegációja (Stella Gábor, prof. Pintér Lajos, G. Németh György, Martos Tamás, Randrianasolo Richard, Éva Szinnai, dr. Pintér László) 2003-ban elvitte Madagaszkárra, és Benyovszky egykori ténykedéseinek színhelyén, Maroantsetrán állították fel, helyi bennszülöttek segítségével.

A Társaság megszerezte a Londoni Királyi Levéltárból Benyovszky Madagaszkári naplóját (Protocolle Du Regiment Des Volontaire De Benyowszky Crée en 1772), amelyet Voigt Vilmos professzor úr előszavával és értékelésével 2004-ben adtak ki. Az angol kiadás bemutatójára nem sokkal később New York-ban került sor, a magyar diaszpóra lelkes közreműködésével. A kötet elnyerte kategóriájában a legszebb magyar könyv elismerést, majd a Frankfurti Könyv Világkiállításon is megismerhette a tudományos világ. A Társaság ötévente nemzetközi tudományos konferenciákat és folyamatosan ismeretterjesztő előadásokat tart itthon és a határainkon túl. Tagjai az elmúlt közel két évtizedben önkéntesként, társadalmi munkában, saját anyagi hozzájárulással végezték a munkájukatTiszteletbeli elnök a Benyovszky-család egyenes ági leszármazottja, Benyovszky Móric. Céljuk, hogy Madagaszkáron, Magyarországon, valamint a szlovákok, a lengyelek, a franciák, az olaszok, az oroszok, az amerikaiak és más országokban ápolják Benyovszky Móric emlékét. A Társaság és mások kezdeményezésére a Nemzeti Évfordulók Bizottsága a kiemelt nemzeti évfordulók sorába emelte Benyovszky móric születésének és halálának az évfordulóit.

2015-ben a Társaság a Magyar Művészeti Akadémia székházában létrehozta a Benyovszky Nemzeti Emlékbizottságot, tagjainak felkért kiemelt hazai tudományos és kulturális intézményeket, és azok mindenkori vezetőt. Az Emlékbizottság intézményi felkérést elfogadták: Magyar Nemzeti Levéltár, Magyar Nemzeti Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár, Magyar Tudományos Akadémia KIK, Magyar Művészeti Akadémia, Országos Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum, Kossuth Kiadó, Magyar Földrajzi Múzeum. Az Emlékbizottság fővédnökének felkérte Szőcs Gézát, a Magyar PEN Klub elnökét, aki 2020-ban bekövetkezett sajnálatos haláláig hozzáértéssel és lelkiismeretesen látta el ezirányú társadalmi feladatait. Ezt követően a Társaság a mindenkori kulturális minisztert/államtitkárt jelölte meg fővédnöki poszt betöltésére. A 2021. évi jubileumi esztendő kapcsán – Benyovszky Móric születésének 280. és halálának 235. évfordulója kapcsán – a Társaság felkérte a Benyovszky Emlékév fővédnökének Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár urat. A Társaság elnöke az alapító: G. Németh György c. egyetemi docens, vezetői: Stella Gábor és dr. Nagy Tibor.

A Benyovszky Emlékév keretében, 2021-ben nemzetközi tudományos konferenciát szerveztek a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol nyilvánosságra hozták az amerikai, orosz, francia és osztrák levéltárakból érkezett új, korábban nem, vagy alig ismert értékes dokumentumokat. Ezzel kívánják teljesebbé tenni a Benyovszkyról kialakult képet, és közelíteni a legendává alakult élettörténetét a valósághoz. Elsősorban a fiatalok számára készült el a legújabb magyar musical, a Benyovszky, a szabadság szerelmese. A Jókai Mór regénye alapján bemutatott színpadi művet – Nagy Tibor Magnus-Pozsgai Zsolt-Bradányi Iván alkotását – Pozsgai Zsolt Érdemes művész rendezte, a címszerepben: György-Rózsa Sándor. A Pesti Magyar Színházban színpadra állított mű, amely a Magyar Állami Operaház közreműködésével készült, a tervek szerint eljut a határon túli magyar diaszpóra köreibe is. A Benyovszky Emlékév kiemelt kulturális programja a Jókai konferencia a Petőfi Irodalmi Múzeumban, címe: Eszmények vonzásában – író és hőse. Jókai Mór és Gróf Benyovszky Móric. Sor kerül Mária Terézia Benyovszky Móricnak adományozott grófi címeres levelének a kiadására, valamint Budapesten közteret neveznek el róla, és sor kerül szobrának a felállítására.

 


Hozzájárulások, támogatások a Benyovszky Emlékév megvalósításához

  • 1. Bethlen Gábor Alapkezelő – Benyovszky Emlékév programsorozat támogatása – 26 300 000 ft.
  • 2. Magyar Nemzeti Bank – a Benyovszky Emlékévhez kapcsolódó programok megvalósításához – 50 000 000 ft. (önerő 22 300 000 ft.)
  • 3.Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, NKA – a Benyovszky Emlékév irodalmi programjainak és a kapcsolódó kutatási, szervezési, archiválási és kommunikációs feladatainak az elvégzéséhez hozzájárulás 3 000 000 ft. A Mária Terézia által adományozott grófi címeres levél kiadásának a megjelentetéséhez 1 500 000 ft.
  • 4. Magyar Művészeti Akadémia – Benyovszky Móric musical és gálaest megvalósítására 1 000 000 ft.
  • 5. A Magyar Posta emlékbélyeget, a Magyar Nemzeti Bank dísz-emlékérmét adott ki az Emlékév alkalmából, amelyet a Társaság szakmai munkával, kommunikációs és marketing tevékenységekkel támogatott.

 

Megvalósítási időszak: 2021. május1. – 2021 december 31.