Nyílt levelet juttatott el el Szemler János Svédországban élő magyar honfitársunk hazai médiumoknak, kormányzati képviselőknek és társadalmi szervezeteknek. Az immár Afrikában is tetten ért magyarellenesség látleleteiről szóló tudósítást mi is megkaptuk. Itt is olvasható: http://badog.blogstar.hu/2017/03/29/megdobbento-/36631/.
Ahogy mindig, most is megerősítjük: Benyovszky magyarságát nem engedjük – bárki is próbálja tenni. A bármilyen külföldi nyomásra megfelelően és méltó módon reagálni a mai időkben a kultúra eszközeivel lehet és érdemes. Ennek megfelelően végezzük a dolgunkat, várunk és megköszönünk minden támogatást. – A Benyovszky Móric emlékének ápolására alakult Magyar-madagaszkári Társaság

Válaszunkat alább olvashatják.

A Benyovszky Móric emlékének ápolására alakult Magyar-madagaszkári Társaság válasza a „svéd jelentésre”. 

A helyzet, amelyet  Svédországban elő magyar honfitársaink (Szemler János és felesége) év eleji madagaszkári útján szerzett szomorú, döbbenetes tapasztalatairól (nevezzük svéd jelentésnek) beszámolt, és elküldte számos magyarországi közéleti személyiségnek, a sajtónak, számunkra nem ismeretlen.

Az általunk Madagaszkáron felállított magyar emlékszobrainkat, tábláinkat rongálták meg ismeretlenek Antananarivóban, Maroentsetrában és máshol (egy esetben bizonyíthatóan szlovák szélsőségesek, azután a helyiek, és hát belejátszhatott a természet is, különösképpen a ciklonos időjárás). Az elmúlt években mi is tapasztaljuk azt a jelentős szlovák nyomást, ami mögött erőteljes pozsonyi kormánytámogatás van, amit sajnos mi – magyar civil szervezetként – képtelenek vagyunk ellensúlyozni. Sok mindent tettünk és teszünk lásd: (www.benyovszky.hu), de ez nem elég. Többször jeleztük, elmondtuk, hogy jóval nagyobb összefogásra és támogatásra van szükség ahhoz, hogy a magyar Benyovszky Móric értékének megfelelő helyre kerüljön Magyarországon, és hát mondhatnánk kis túlzással, hogy az egész világon (négy földrészen járt jelentős utazónkról, hajósunkról, földrajzi leírónkról stb.) van szó. Életéhez számos legenda kötődik, egyesek kalandornak tartják, mások hősnek tekintik, kétségtelen azonban, hogy négy világrészen szerzett tapasztalataival és tevékenységeivel messze túlnő az őt értékelők többségén. Ezért is kezdeményeztünk   – legutóbb 2016-ban, tudományos konferenciát – a valós Benyovszky-kép megismerésére. Az Országos Széchényi Könyvtárban hazai és külföldi hozzászólók járultak ehhez hozzá, miképpen megerősítették Benyovszky madagaszkári ténykedéseinek értékét, amelyet egyébként egy tudományos művel, nevezetesen a 2006-ban kiadott “Protocolle du Regiment des Volontaire de Benyowszky Crée en 1772” kötettel, francia és magyar nyelven, Prof Voigt Vilmos gondos szerkesztésében jelentettük meg. Az elmúlt száz év egyik legjelentősebb tudományos értékű kiadványát a British Librarytól szereztük meg, és tettük közzé – Benyovszky szellemiségének, értékének a megerősítése szándékával. Ezeket természetesen eljuttattuk Madagaszkárra, Franciaországba, és a Panoráma Világklub közvetítésével több, magyarok lakta helyre. Benyovszky Móric születésének 275. és halálának 275. évfordulójának méltó megünneplésére Emlékbizottság megalakulását kezdeményeztük 2016-ban. Felkérésünkre intézményi tagjai lettek: Magyar Nemzeti Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár, Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Balassi Intézet, Petőfi Irodalmi Múzeum, Kossuth Kiadó, MTA Könyvtár és Információs Központ. Az emlékbizottság elnöke Szőcs Géza, védnökei: Íjgyártó István külügyi államtitkár és dr. Hoppál Péter kulturális államtitkár, alelnöke jómagam. Értékes anyagot gyűjtöttünk össze és állítottunk ki az Országos Széchényi Könyvtárban, a tárlat négy hónapig, 2017. január végéig volt látogatható.

Felkutattuk és bevontuk ebbe a munkába Benyovszky Móric ma élő leszármazottait (az Egyesült Államokban, illetve Budapesten élnek), előadásokat tartunk magyarok lakta városokban, és a Panoráma Világklub közvetítésével eljutunk számos országba, ahol nagy érdeklődéssel kísérik a Benyovszkyról szóló előadásainkat. Talán ismert, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert Madagaszkári Házának bejáratánál található, és a társaságunk  által kölcsön adott Benyovszky-emlékszobor (amely a Maroantsetrában elhelyezett Benyovszky szobrunk eredetije), immár évek óta hirdeti Madagaszkár és Magyarország kapcsolatát. És hát nagy örömmel támogatunk minden kezdeményezést, ami erről szól és a tudomásunkra jut.  Például a Zsuráfszky  Zoltán vezette Nemzeti Táncszínház által létrehozott nagyszerű Benyovszky táncjátékot, amely bemutatásra került néhány évvel ezelőtt Szlovákiában is.

A Benyovszky Móric emlékének ápolására alakult Magyar-madagaszkári Társaság a két ország közvetlen kapcsolatainak erősítéséhez, a madagaszkári helyszínen végzett munkához ezidáig nem kapott, igaz nem is kért támogatást. Valamennyien úgy gondoljuk, hogy ez a tevékenység, az emlékápolás kötelességünk, nekem pedig, a társaság elnökeként közvetlenebb okom is van erre. Immár negyven éve Magyarország egyetlen Benyovszky Móric utcájában lakom. A józsefvárosi kis utcában található házban kialakított Benyovszky szobában számos ereklyét, érdekes és értékes dokumentumot őrzök. Többek között itt található a Benyovszky Móricot ábrázoló első hiteles színes portré eredetije, amely a XX. században készült, és amit ma már sokfelé használnak Benyovszky illusztrációként. Megtekinthető az első Benyovszky mellszobor, és a Mária Terézia által adományozott grófi címer gobelinből készült másolata, az eredeti, Jókai Mór által írt Benyovszky kötetek és sok más. A napokban magas szintű madagaszkári kormánydelegáció járt Magyarországon. Mindezekről szót válthattunk, és kértük a segítségüket, amire ígéretet is kaptunk. Napi kapcsolatban állunk a tiszteletbeli madagaszkári konzullal, Randrianasolo Lalaridon Richard tagja volt az első madagaszkári szobor- és emléktábla-állító csoportunknak. A 2017. év eleji tragikus kimenetű madagaszkári ciklon természeti csapás következményeinek az enyhítésére közösen országos gyűjtőkampányt indítottunk. Április közepén egy kis expedíció indul – immár alapítványi  segítséggel – a legendás dokumentarista, Cséke Zsolt vezetésével a szigetre, hogy a “svéd jelentésben” is említett “rombolások” helyreállítását megkísérelje.

Örömmel jelezzük, hogy elkészült a Benyovszky, a szabadság szerelmese című új magyar musical (Nagy Tibor, Bradányi Iván és Pozsgay Zsolt kitűnő munkája), amely bemutatásra vár, és a tervek szerint a Pesti Magyar Színház mutatja be 2018 tavaszán – amennyiben lesznek  anyagi támogatói. A 2016. évi budapesti Benyovszky kulturális eseményeken részt vettek Lengyelország, Szlovákia és Csehország nagykövetei, akik érdeklődést mutattak a színpadi mű bemutatására hazájukban is. Ha ez létrejönne, szép példáját adhatná a V 4 országok egyfajta kulturális együttműködésének (amelyre talán ezekben az időkben nagy szükség lehet), amelyben a meghatározó “főszereplő” a magyar Benyovszky Móric. Akit persze nem kívánunk “kisajátítani” egyetlen országtól sem:  ki-ki a saját értékrendjének megfelelően tekintheti a XVIII. század jelentős közép-kelet-európai személyiségét. Ahhoz azonban ragaszkodunk, hogy mindenki tartsa tiszteletben a történelmi tényeket, mindenekelőtt azt, ahogy ezt a tudományos kutatások is igazolják, és ő maga is számos alkalommal kinyilvánította: Benyovszky Móric magyar volt.

Talán ezek után jobban érthető, hogy a Benyovszkyt ért bármilyen “támadások”  bennünket különösen érzékenyen érintenek. És amellett, hogy elszomorítanak a “svéd jelentésben” megfogalmazottak, mindenképpen megerősítenek abban, amiért immár tizenöt éve ténykedünk. Szövetségesnek tekintünk ebben mindenkit, aki hasonlóképpen gondolkodik, és főképpen tenni szeretne Benyovszky Móricért. Ezért is számítunk most már jelentősebb erők, így a kormányzati források segítségére, hogy tovább folytathassuk ezt a munkát Madagaszkáron is. Benyovszky korában az értékrendeket, a vélt és valós igazságokat gyakran a fegyverek ereje döntötte el. A XXI. században szerintünk a kultúra lehet az egyik fontos  eszköz,  talán mondhatjuk így: “fegyver”, amelynek a “bevetésével” erősíthetjük az üzeneteket emberek, családok, országok, kormányok között. Kérjük és megköszönjük mindazok rokonszenvét, segítségét, támogatását, akik ezt így gondolják.

A 2003-ban maroantsetrában elhelyezett Benyovszky emlékhelyünk 2017-ben így néz ki. A település központjában elhelyezett szobor és emléktábla még megvan, a helyi törzsfőnök őrzi egy raktárban (néha az ágya alatt).  Köszönet érte.

 

 

 

 

Az alsó kép  rombolás utáni állapotot mutat. Cséke Zsolt emléktáblája tönkretéve, a helyéről elmozdítva. Szomorú látvány. A felvételeket Szemler János készítette.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!